Bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu EPC: Trạm xử lý nước cấp cho Nhà máy Royal Food Nghệ An

Ngày 30/09/2015, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu EPC: “Trạm xử lý nước cấp cho Nhà máy Royal Foods Nghệ An, công suất 1.200 m3/ngày.đêm và Hệ thống làm mềm nước, công suất 10m3/h đạt QCVN 01:2009/BYT” tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

 

RoyalfoodNgheAn2

 

Công trình do Công ty TNHH Royals Food Việt Nam làm chủ đầu tư.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply