Bàn giao, nghiệm thu công trình XLNT tập trung KCX Linh Trung 1, Công suất 2.000m3/ngày đêm

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại KCX Linh Trung 1, Nhà thầu EPC – Công ty TNHH ĐTXD –CNMT Dương Nhật và Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình Nhà máy Xử lý nước thải tập trung – công suất 2000m3/ngày đêm (giai đoạn 3).

 

PCLinhTrung

 

Công trình Nhà máy XLNT tập trung – KCX Linh Trung 1, công suất 2000m3/ngày đêm (giai đoạn 3) được bố trí xây dựng tại địa điểm thuộc khuôn viên KCX Linh Trung 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kf= 0.9, Kq=0.9). Sau khi hoàn thành với tổng công suất 3 giai đoạn là 7000m3/ ngày đêm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các công ty đang hoạt động trong KCX, góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply