Chương Trình Hợp Tác Đầu Tư, Vận Hành: Công Trình Xử Lý Nước Thải, Xử Lý Nước Cấp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật là Nhà tổng thầu EPC hàng đầu các công trình xử lý nước thải và xử lý nước cấp.

Đối với Ngành giấy, Chúng tôi đã triển khai thành công Trạm Xử lý nước thải cho Nhà máy Giấy Giao Long của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO).

 

Với thế mạnh về kinh nghiệm, nguồn nhân lực và tài chính, Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý công ty CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ, VẬN HÀNH: CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ NƯỚC CẤP với hình thức như sau:

  1. Dương Nhật khảo sát, thiết kế toàn bộ trạm xử lý nước thải, xử lý nước cấp và:
    • Chủ đầu tư đầu tư phần xây dựng
    • Dương Nhật đầu tư phần thiết bị, bảo hành, bảo trì công trình.
  1. Dương Nhật chịu trách nhiệm vận hành công trình, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý theo đúng quy định môi trường và cho chủ đầu tư thuê lại công trình.
  2. Thời gian hợp tác: tùy hai bên thương thảo, từ 7 năm đến 10 năm.
  3. Sau thời gian hợp tác, công trình thuộc sở hữu của Chủ đầu tư.

Hop Tac Dau Tu

  • Mọi thông tin tìm hiểu về chương trình, vui lòng liên hệ:

 

VÕ THỊ THU HƯƠNG – TP ĐẤU THẦU

Mobile: (+84) 932 105 479

Email: vohuong@duongnhat.com.vn

 

HOÀNG NGỌC TÙNG – TỔNG GIÁM ĐỐC

Mobile: (+84) 903 68 68 17

Email: hoangtung@duongnhat.com.vn

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply