ĐỔ BÊ TÔNG THÀNH ĐỢT 1 – NHÀ MÁY XLNT KCN PROTRADE GĐ2

Với sự thành công của Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1, Dương Nhật được Chủ đầu tư Công Ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade tin tưởng giao tổng thầu thực hiện Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quốc tế Protrade – giai đoạn 2.

 

Sau thời gian nỗ lực thi công trong điều kiện Dịch COVID-19, Ban điều hành dự án vẫn cố gắng đáp ứng thi công đúng tiến độ. Công trình đã hoàn thành đổ bê tông thành đợt 1.

 

Chúc mừng Dương Nhật Team !

 

Protrade

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related