Dự án “Thiết kế và thi công xây dựng hồ sự cố tại nhà máy xử lý nước thải 3-VSIP II-A dung tích 20.000 m3, tại nhà máy xử lý nước thải 2-VSIP II dung tích 12.000m3 – VSIP Bình Dương đã hoàn thành và bàn giao Dự án cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng

Để tránh các tác động xảy ra đối với môi trường khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hoặc nước thải sau xử lý có thông số vượt quá quy chuẩn cho phép, Luật có quy định: “Hệ thống xử lý nước thải có công suất từ 500 m3/ngày.đêm trở lên phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố”. Hồ sự cố là hồ có khả năng lưu chứa nước thải hoặc có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải.

 

Được sự tín nhiệm của Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), Dương Nhật tiếp tục được chọn làm tổng thầu thi công Dự án “Thiết kế và thi công xây dựng hồ sự cố tại nhà máy xử lý nước thải 3-VSIP II-A dung tích 20.000 m3, tại nhà máy xử lý nước thải 2-VSIP II dung tích 12.000m3 – VSIP Bình Dương sau dự án “Thiết kế và Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 2 – Giai đoạn 2 – công suất 5.000m3/ngày (STP2 – Giai đoạn 2) tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II)”.

 

Hồ sự cố được xây dựng trên nền đất được đầm chặt đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng, lót vải địa kỹ thuật, HDPE chống thấm, có hệ thống thu khí, thu nước ngầm, bảo đảm bền vững ổn định lâu dài của kết cấu hồ. Hệ thống bơm hồi lưu bơm nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý lại nước thải không đạt theo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

 

Vừa qua Dương Nhật đã hoàn thành và bàn giao Dự án cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Cảm ơn Chủ đầu tư đã tin tưởng Dương Nhật trong thời gian qua.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Ho 12000

 

Ho 20000

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related