Dự án “Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy dệt Esquel Hòa Bình – Việt Nam” hoàn thành phần xây dựng đúng tiến độ

Vừa qua Dương Nhật đã được Công ty Esquel Việt Nam chọn làm tổng thầu cho Dự án “Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy dệt Esquel Hòa Bình – Việt Nam” tại KCN Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

 

Sau 130 ngày thi công với nhiều trở ngại về thời tiết, “Duong Nhat Team” đã hoàn thành phần xây dựng đúng tiến độ.
Công trình đã chuyển sang giai đoạn lắp đặt ME, Điện, Vận hành thử nghiệm.

 

Chúc mừng “Duong Nhat Team” đã hoàn thành phần xây dựng đúng chất lượng, tiến độ như đã cam kết!

 

EsquelHoaBinh

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related