Dương Nhật đã hoàn thành bàn giao Dự án “Trạm xử lý nước cấp, nước thải Nhà máy May mặc sản xuất hàng Jean và Phát triển thời trang – KCN Protrade, Bình Dương”

Dương Nhật là tổng thầu thực hiện Dự án “Trạm xử lý nước cấp, nước thải Nhà máy May mặc sản xuất hàng Jean và Phát triển thời trang – KCN Protrade, Bình Dương” do Công ty Cổ phần Thời trang làm Chủ đầu tư. Với dự án này, Chủ đầu tư đã tin tưởng giao cả hệ thống xử lý nước cấp và nước thải để Dương Nhật thực hiện.

 

Vừa qua, Dương Nhật đã hoàn thành bàn giao 2 Dự án cho Chủ đầu tư. Dự án đã đạt đúng tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ như đã cam kết từ ban đầu.

 

Cảm ơn Chủ đầu tư đã tin tưởng và hợp tác cùng Dương Nhật.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related