Dương Nhật đã hoàn thành và lấy mẫu nghiệm thu Dự án “Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Thuận Phú” do Công ty Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú làm Chủ đầu tư

Vừa qua Dương Nhật đã hoàn thành và lấy mẫu nghiệm thu Dự án “Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Thuận Phú” do Công ty Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú làm Chủ đầu tư.

 

Quá trình lấy mẫu nghiệm thu với sự tham gia của Nhà thầu, Chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1).

 

Đây là công trình thứ 3 Dương Nhật vinh dự được Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chọn làm tổng thầu. Cảm ơn sự tin tưởng của Chủ đầu tư đối với Dương Nhật.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Thuan Phu

 

Thuan Phu

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related