Dương Nhật đã trúng thầu Dự án “Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Heineken Yangon – Myanmar”, hai bên đã có buổi Kick off meeting khởi động Dự án tại Myanmar

Tiếp nối thành công từ các Dự án xử lý nước thải mà Dương Nhật đã thực hiện cho Tập đoàn Heineken tại Việt Nam và Campuchia, vừa qua Dương Nhật đã trúng thầu Dự án “Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Heineken Yangon – Myanmar”, hai bên đã có buổi Kick off meeting khởi động Dự án tại Myanmar.

 

Với những thành quả đã đạt được, Dương Nhật đang tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ trên thị trường Quốc tế.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Heineken Myanmar

 

Heineken Myanmar

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related