DƯƠNG NHẬT HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG BẢN ĐÁY, ĐỢT 1
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG III, GIAI ĐOẠN 3

Đầu tháng 11/2021, Dương Nhật đã triển khai đổ thành công mẻ bê tông bản đáy của dự án “Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Minh Hưng III – Giai đoạn 3, công suất 2.000 m3/ngày.đêm” do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long làm Chủ đầu tư.

 

Với kinh nghiệm vững chắc trong việc thi công các công trình xử lý nước thải khu công nghiệp, Ban điều hành dự án cùng toàn thể công nhân đã thực hiện mẻ đổ nhanh chóng, đảm bảo an toàn lao động và luôn chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình thực hiện dự án.

 

Tiếp nối thành công Giai đoạn 2 (công suất 2.000 m3/ngày.đêm) đã được Dương Nhật thi công và hoàn thành trước đây, Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thi công Giai đoạn 3 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của Chủ đầu tư.

 

Chúc cho dự án luôn triển khai thuận lợi và thành công tốt đẹp !

Cảm ơn Dương Nhật Team đã góp phần cho thành công này.

 

KCN-Minh-Hung-3-GĐ3-Web

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related