DƯƠNG NHẬT HOÀN THÀNH PHẦN XÂY DỰNG DỰ ÁN “NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3.1, BÌNH DƯƠNG”

Vừa qua, Dương Nhật đã hoàn thành phần xây dựng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.1, công suất 8.000 m3/ngày.đêm” do Becamex IDC làm Chủ đầu tư.

 

Ngay từ những ngày đầu trở lại trạng thái “bình thường mới”, Ban điều hành dự án Dương Nhật đã nhanh chóng điều phối nhân lực, triển khai thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, Dương Nhật luôn có các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm giữ an toàn sức khỏe cho đội ngũ nhân viên, công nhân dưới công trường.

 

Đồng thời, công tác giám sát quá trình triển khai thi công đều được kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu giúp đảm bảo an toàn và chất lượng thẩm mỹ công trình.

 

Cảm ơn sự tin tưởng của Becamex IDC đối với Dương Nhật. Chúc dự án tiếp tục triển khai thành công tốt đẹp!

Chúc mừng Dương Nhật Team.

 

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

 

Bài viết liên quan
Post Related