Dương Nhật ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC cho Dự án “Trạm xử lý nước thải Nhà máy may mặc sản xuất hàng Jean và Phát triển thời trang (FDC)” tại tỉnh Bình Dương

Ngày 24/07/2018, Dương Nhật đã được lựa chọn và ký kết thành công hợp đồng Tổng thầu EPC cho Dự án “Trạm xử lý nước thải (công suất 1.200 m3/ngày đêm) và Trạm xử lý Nước cấp (công suất 2.400m3/ngày.đêm) Nhà máy may mặc sản xuất hàng Jean và Phát triển Thời trang (FDC),” do Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang (FDC) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai thực hiện tại KCN Quốc tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tiêu chuẩn áp dụng cho nước thải sau xử lý: Tiêu chuẩn xả thải của KCN Quốc tế Protrade.

 

FDC

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply