Dương Nhật ký kết thành công hợp đồng Tổng thầu Chìa khóa trao tay “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng” thuộc Dự án “Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng” tại tỉnh Bình Dương

Ngày 24/10/2017, Dương Nhật vừa ký thành công Hợp đồng Tổng thầu Chìa khóa trao tay “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng” thuộc Dự án Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng, công suất 250 m3/ngày đêm do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư.

 

Dự án được triển khai thực hiện tại Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tiêu chuẩn áp dụng cho nước thải sau xử lý: QCVN 01-MT:2015/BTNMT.

 

CaoSuTanHung

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply