Dương Nhật ký thành công Hợp đồng Hệ thống thu gom và Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi thuộc Khu xử lý chất thải Quang Trung, tỉnh Đồng Nai”

Trung tuần tháng 11, Dương Nhật và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã tiến hàn ký kết hợp đồng Hợp đồng “Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc hạng mục: Hệ thống thu gom và Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày” thuộc dự án “Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải Quang Trung” do Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm Chủ đầu tư thực hiện tại tỉnh Đồng Nai.

 

Để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, vào sáng ngày 16/11/2016, Lễ khởi công công trình nói trên cũng đã được tiến hành với sự tham gia của Đại diện Chủ đầu tư Sonadezi và Nhà thầu Dương Nhật.

 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

Sonadezi

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply