Dương Nhật ký thành công hợp đồng PC cho Dự án “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.Hồ Chí Minh” tại Tp.HCM

Ngày 20/08/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Tổng thầu EPC cho Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh, công suất 250 m3/ngày đêm, nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT.

Được thành lập từ năm 1986, Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.Hồ Chí Minh là Bệnh viện đa khoa đầu ngành về Tai Mũi Họng tại Tp.Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển không ngừng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng cơ sở vật chất, việc quan tâm đến xử lý nước thải cũng được Bệnh viện đặt lên hàng đầu. Việc thực hiện Dự án xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM” cũng nằm trong kế hoạch hoạt động của bệnh viện.

Tiêu chuẩn áp dụng cho nước thải sau xử lý: QCVN 28:2010/BTNMT.

 

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply