Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến mủ cao su Phước Hòa Kampong Thom” tại Campuchia vừa hoàn thành phần xây dựng

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Công Ty TNHH Phát Triển Cao Su Phước Hòa Kampong Thom đã chọn Dương Nhật làm tổng thầu Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến mủ cao su Phước Hòa Kampong Thom” tại Campuchia.

 

Vừa qua, công trình vừa hoàn thành phần xây dựng chuyển sang phần thi công lắp đặt ME, Điện, Vận hành thử nghiệm.
Với điều kiện thi công khó khăn, khu vực thi công cách xa khu dân cư, khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhưng với sự nổ lực của Ban điều hành, công trình đã hoàn thành phần xây dựng trong 125 ngày thi công, thời gian thi công đã vượt tiến độ đặt ra.

 

“Duong Nhat Team” đã không ngừng cố gắng để công trình đi đúng tiến độ và chất lượng, thẩm mỹ như đã cam kết với Chủ Đầu tư.

 

Chúc mừng “Duong Nhat Team”.

 

CaoSuPhuocHoa

 

CaoSuPhuocHoa

 

CaoSuPhuocHoa

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related