DƯƠNG NHẬT LIÊN TIẾP HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT NHIỀU CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI ĐẠT CHẤT LƯỢNG, THẨM MỸ, AN TOÀN

Sau quá trình thi công, chạy thử dưới sự phối hợp chặt chẽ cùng Chủ đầu tư. Dương Nhật đã liên tiếp hoàn thành lắp đặt 10 công trình xử lý nước thải, nước cấp. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực dẫn đầu Dương Nhật trong lĩnh vực Công nghệ Môi trường xử lý nước cấp, nước thải và là Tổng thầu uy tín, đầy đủ năng lực đảm nhiệm các dự án có quy mô lớn tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

 

Liên tiếp hoàn thành lắp đặt 10 công trình xử lý nước cấp, nước thải đạt chất lượng, thẩm mỹ, an toàn:

 

  1. Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN WHA 1 – Nghệ An, giai đoạn 2, tổng công suất: 8.000 m3/ngày.đêm – Nghệ An
  2. Trạm xử lý nước cấp Nhà máy Bia Emerald Brewery Myanmar, công suất 75 m3/h – Myanmar
  3. Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Emerald Brewery Myanmar, công suất 2.500 m3/ngày.đêm – Myanmar
  4. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Mỹ Phước 1.3), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  5. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Mỹ Phước 2.1), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  6. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Mỹ Phước 3.3), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  7. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Mỹ Phước 3.4), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  8. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Thới Hòa), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  9. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Bàu Bàng giai đoạn 2), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương
  10. Cải tạo và cung cấp giải pháp kết nối cho Nhà máy xử lý nước thải với Trung tâm điều hành cho Tổng công ty Becamex và Nâng cao Tính tự động trong Vận hành (Nhà máy Bàu Bàng mở rộng), công suất 4.000m3/ngày.đêm, Bình Dương

 

Là Tổng thầu EPC của các dự án, Dương Nhật luôn kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng và thẩm mỹ khắc khe như đã cam kết với Chủ đầu tư. Việc hoàn thành lắp đặt liên tiếp 10 công trình không chỉ ghi nhận năng lực và nỗ lực của tập thể Dương Nhật mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của một Tổng thầu EPC uy tín trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải.

 

 

Xem thêm tại Fanpage Dương Nhật:

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

 

Bài viết liên quan
Post Related