DƯƠNG NHẬT TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA ASIA PACIFIC BREWERIES (S) PTE LTD. HEINEKEN – YANGON – MYANMAR

Sau thời gian trì hoãn vì dịch bệnh 2021, tháng 10/2022, Đội ngũ kỹ sư và công nhân của Dương Nhật đã đến Yangon, Myanmar triển khai thi công dự án “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA ASIA PACIFIC BREWERIES (S) PTE LTD. HEINEKEN – YANGON – MYANMAR”. Dự án dự kiến đạt công suất 910 m3/ngày đêm.

 Dương Nhật cam kết sẽ hoàn thành, bàn giao dự án cho chủ đầu tư đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, thẩm mỹ và an toàn. Sau khi hoàn thành, HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI sẽ trở thành một trong những tiện ích hạ tầng nổi bật, góp phần ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

 

Bài viết liên quan
Post Related