Dương Nhật tiếp tục được Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) tin tưởng và ký Hợp đồng gói dịch vụ cung cấp nhân sự vận hành và bảo trì thiết bị (O&M) cho trạm xử lý nước thải vào Ngày 01/10/2019

Sau khi Dương Nhật chính thức hoàn thành và bàn giao Dự án Trạm Xử lý nước thải cho Nhà máy Giấy Giao Long của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) vào ngày 31/07/2019, Dương Nhật tiếp tục được Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) tin tưởng và ký Hợp đồng gói dịch vụ cung cấp nhân sự vận hành và bảo trì thiết bị (O&M) cho trạm xử lý nước thải vào Ngày 01/10/2019.

 

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Dương Nhật sẽ cùng Công ty cổ Phần Đông Hải tiếp tục thực hiện tốt các cam kết bảo vệ môi trường, và đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy Giấy Giao Long luôn liên tục.

 

Cảm ơn Chủ đầu tư đã tin tưởng Dương Nhật.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Giay Giao Long

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related