Dương Nhật trúng thầu dự án Tổng thầu EPC Nhà máy xử lý nước thải tập trung (trạm số 3) KCN Phước Đông, giai đoạn 1, công suất 4.900 m3/ngày.đêm

Sau khi hoàn thành thành công dự án Nhà máy cấp nước tập trung KCN Phước Đông, ngày 31/12/2014 vừa qua, công ty Dương Nhật tiếp tục được Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài gòn VRG tin tưởng và lựa chọn làm tổng thầu EPC cho dự án Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Trạm số 3) KCN Phước Đông, Giai đoạn 1, công suất 4.900 m3/ngày.đêm tại Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông, xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

 

KCN-PhuocDongNew

 

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply