Dương Nhật trúng thầu gói thầu: Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28, Công suất 2.000 m3/ngày.đêm

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Dương Nhật trúng thầu Gói thầu: “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải” thuộc dự án: “Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28/TCHC”.

 

TongCongTy28

 

Trạm xử lý nước thải được thiết kế với công suất 2.000 m3/ngày.đêm, chất lượng nước thải đầu ra QCVN 13:2008/BTNMT trước khi thải ra hệ thống thoát nước của thành phố HCM và đổ ra Sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp.

 

Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc Phòng, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam đầu tư đồng bộ hệ thống khép kín từ kéo sợi; dệt; nhuộm; hoàn tất và xử lý bảo bệ môi trường; may mặc và kinh doanh buôn bán các sản phẩm dệt may… Năm 2013, Công ty vinh dự đón nhận chứng nhận “Doanh nghiệp phát triển bền vững” trên 4 tiêu chí: kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa.

 

Dương Nhật cũng đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy Dệt nhuộm như: Dệt Kim Đông Phuong, Dệt May 7.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply