Dương Nhật trúng thầu gói thầu Hệ thống xử lý nước thải, công suất 3000 m3/ngày.đêm cho Nhà máy Coca Cola Hồ Chí Minh

Sau khi thực hiện thành công công trình Trạm xử lý nước thải Nhà máy Coca Cola tại Hà Nội, ngày 15/12/2014 Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật tiếp tục trúng thầu gói thầu Trạm xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngày.đêm cho Nhà máy Coca Cola tại TP. Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam làm chủ đầu tư.

 

CocaColaHCM

 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và tiêu chuẩn ES-RQ 225 của Tập đoàn Coca – Cola trước khi xả thải ra mương thoát nước Suối Nhum.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply