Dương Nhật trúng thầu Gói thầu Tổng thầu Xây dựng EPC: Xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long tại tỉnh Bến Tre

17-01-2017, Tổng thầu Dương Nhật đã được Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu EPC: “Xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long tại Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre”.

 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

GiayGiaoLongBenTre

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply