Dương Nhật trúng thầu gói thầu “Trạm xử lý nước thải 1.300m3/ngày đêm – Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lập” do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai làm chủ đầu tư

Ngày 03 tháng 09 năm 2014, CÔNG TY TNHH ĐTXD & CNMT DƯƠNG NHẬT đã trúng thầu Gói thầu tổng thầu chìa khóa trao tay: Cải tạo và nâng cấp HTXLNT cao su từ cột B lên cột A nhà máy Xuân Lập, công suất 1.300 m3/ngày đêm tại Xã Xuân Lập – Thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình xử lý nước thải cao su thứ hai mà DƯƠNG NHẬT thực hiện với CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI.

 

Công trình sau khi hoàn thành sẽ tiếp nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lập và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải cao su QCVN 01:2008/BTNMT, cột A với hệ số Kq= 0,9 và Kf=1; chỉ tiêu phốt pho (P), Coliform áp dụng theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuDongNai1

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply