Dương Nhật trúng thầu gói thầu “Trạm xử lý nước thải công suất 700m3/ngày đêm – Nhà máy chế biến cao su Tân Thành” do Công ty TNHH MTV Cao su 30-4 Tây Ninh làm Chủ Đầu Tư

Ngày 10/10/2014 vừa qua, công ty DƯƠNG NHẬT trúng thầu gói thầu Tổng thầu chìa khóa trao tay: “Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay): Đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến Cao su Tân Thành, công suất 700m3/ngày.đêm” tạixã Tân Thành, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là công trình xử lý nước thải cao su thứ 13 mà DƯƠNG NHẬT đã thực hiện.

 

CaoSuTanThanh

 

Công trình sau khi hoàn thành sẽ tiếp nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà máy chế biến mủ cao su Tân Thành và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải cao su QCVN 01:2008/BTNMT, cột A, các chỉ tiêu còn lại đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột Avới hệ số Kq= 0,6; Kf= 1,0 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply