Dương Nhật trúng thầu Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy cao su Lộc Ninh, cao su Lộc Hiệp

(Dương Nhật) Theo Quyết định số 234/QĐ-CSLN ký ngày 13/03/2014 bởi Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tổng thầu xây dựng (Chìa khóa trao tay): Nâng cấp HTXLNT nhà máy Cao su Lộc Ninh – công suất 150m3/ngày đêm, HTXLNT nhà máy Cao su Lộc Hiệp – công suất 400m3/ngày đêm”, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật là nhà thầu được lựa chọn để thực hiện gói thầu trên. Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

 

Công trình do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật thực hiện với thời gian: 230 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công (tính cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và bao gồm cả yếu tố thời tiết). Công trình Hệ thống xử lý nước thải cho 2 Nhà máy cao su Lộc Ninh – công suất 150m3/ngày đêm và Nhà máy cao su Lộc Hiệp – công suất 400m3/ngày đêm có nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A – Quy chuẩn Việt Nam về nước thải cao su QCVN 01:2008/BTNMT với Hệ số Kq =0.9, Kf = 1 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuLocNinh

 

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh có tổng diện tích là 10.800 ha, trong đó cao su khai thác bình quân 7.000 ha; nằm trải dài trên 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp phía tây bắc tỉnh Bình Phước. Toàn công ty có 12 đơn vị trực thuộc gồm 07 Nông trường, 01 xí nghiệp – cơ khí chế biến, 01 xí nghiệp xây lắp, 01 Trung tâm Y tế, 01 Công ty con đóng chân trên nước bạn Campuchia và cơ quan công ty. Việc thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải cho 2 nhà máy cao su Lộc Ninh – 150m3/ngày đêm và Nhà máy cao su Lộc Hiệp – công suất 400m3/ngày nằm trong chủ trương cải tạo và nâng cấp các Hệ thống xử lý nước thải của các xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, nhằm đáp ứng ngày càng hiệu quả chiến lược bảo vệ môi trường của công ty nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói chung.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply