Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC – Thiết kế và xây dựng nhà máy xử lý nước thải 2 – Giai đoạn 2 – công suất 5.000 m3/ngày đêm (STP2-Giai đoạn 2) tại KCN Việt Nam Singapore II (VSIP II), tỉnh Bình Dương

30/11/2016, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC “Thiết kế và xây dựng nhà máy xử lý nước thải 2 – Giai đoạn 2 – công suất 5.000 m3/ngày đêm (STP2-Giai đoạn 2) tại KCN Việt Nam Singapore II (VSIP II), tỉnh Bình Dương, công suất 5.000 m3/ng.đ, đạt tiêu chuẩn nước thải sau xử lý QCVN 40:2011/BTNMT, cột A” do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư. Tiến độ thực là 9 tháng”.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, Cuối năm 2016, lễ khởi công công trình đã được tiến hành cùng với sự đại diện tham gia của chủ đầu tư Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và nhà thầu Dương Nhật.

 

KCNVSipII

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply