Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long tại tỉnh Bến Tre

28/03/2017, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC “Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long tại tỉnh Bến Tre, công suất 6.500 m3/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn nước thải sau xử lý QCVN12-MT:2015/BTNMT” do Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre làm chủ đầu tư. Tiến độ thực là 570 ngày”.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, đầu tháng 4, lễ khởi công công trình đã được tiến hành cùng với sự đại diện tham gia của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và nhà thầu Dương Nhật.

 

GiayGiaoLongBenTre

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply