Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC: Xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhà máy sản xuất Cà phê Bảo Minh tại tỉnh Tiền Giang

09/05/2016, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC “Xây dựng trạm xử lý nước thải, công suất 25m3/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn nước thải sau xử lý QCVN 40:2011/BTNMT cột A” do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Minh làm chủ đầu tư. Tiến độ thực là 180 ngày.

 

BaoMinhCoffee

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply