Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Chế biến đồ hộp Việt Cường, cải tạo giai đoạn 1, tại tỉnh Long An

02/01/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Cải tạo trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 tại Long An.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường.

Khu vực chi tiết: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Công suất: Q=1.000m3/ngày.đêm.

 

DoHopVietCuong

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply