Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh

12/02/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Biên Hòa.

Tên gói thầu, dự án: Gói thầu số 19: Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh.

Khu vực chi tiết: Xã Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 40:2011/BTNMT, công suất 800m3/ngày.đêm.

 

TanHanh

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply