Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải tập trung và nhà quản lý điều hành thuộc Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến Hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

29/03/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải tập trung và nhà quản lý điều hành thuộc Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến Hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân huyện Đất Đỏ.

Tên gói thầu/ dự án: Gói thầu số 16 (Xây lắp và thiết bị Hệ thống xử lý nước thải tập trung và nhà quản lý điều hành) thuộc Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến Hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Khu vực chi tiết: Khu chế biến Hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Kq=0.9, Kf=0.9), công suất 6.000 m3/ngđ.

 

LocAn

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply