Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung

Tiếp nối thành công từ hơn 25 Dự án về xử lý nước thải ngành cao su mà Dương Nhật đã thực hiện trong và ngoài nước, Dương Nhật tiếp tục thi công và đã hoàn thành Dự án “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung” do Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé làm Chủ Đầu tư.

 

Ngày 20/08/2019, Dương Nhật tiến hành lấy mẫu nghiệm thu cùng Chủ đầu tư và sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1).

 

Nước thải ngành chế biến mủ cao su thiên nhiên rất khó xử lý do hàm lượng COD, Nitơ, Photpho rất cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trong công nghệ xử lý môi trường, Dương Nhật đã thực hiện thành công các Dự án tổng thầu EPC/chìa khóa trao tay bao gồm khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, chạy thử và bàn giao hệ thống xử lý nước thải cho ngành cao su.

 

Chúc mừng “Duong Nhat Team”.

 

CS Song Be Lay Mau 1

 

CS Song Be Lay Mau 2

 

CS Song Be Lay Mau 3

 

CS Song Be Lay Mau 4

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related