Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Xí nghiệp Cơ khí chế biến – Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh – công suất 1.700m3/ngày.đêm

(Dương Nhật) Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình: “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy xí nghiệp cơ khí chế biến – Công ty CP Cao su Tây Ninh, công suất 1.700m3/ngày.đêm”.

 

CaoSuTayNinhNhaMayCoKhiCheBien

 

Công trình do công ty Dương Nhật thực hiện tổng thầu EPC: lập dự án, thẩm định dự án, thiết kế – cung ứng vật tư thiết bị – thi công xây dựng trong thời gian 233 ngày. Công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo nước thải đầu ra đạt QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1). Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải sẽ góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường sông Vàm Cỏ Đông – nơi tiếp nhận nguồn nước thải sản xuất của nhà máy.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply