Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Chơn Thành 1, công suất 1.200 m3/ngày đêm

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu EPC: Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chơn Thành 1, công suất 1.200 m3/ngày đêm” tại KCN Chơn Thành 1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành làm chủ đầu tư.

 

KCNChonThanh

 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply