Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu Chìa khóa trao tay: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Lập – Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ngày 14/07/2015, Công ty Dương Nhật và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã tiến hành họp nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu Chìa khóa trao tay: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Lập tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

 

Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 01:2008/BTNMT (Kq=0.9, Kf=1). Riêng chỉ tiêu Photpho (P) và coliform đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0.9, Kf=1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuDongPhu

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply