Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu EPC: Hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy cho Nhà máy bia Anheuser-Busch Inbev Bình Dương

Ngày 22/07/2015, Công ty Dương Nhật và Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam đã tiến hành họp nghiệm thu hoành thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu EPC: Hệ thống xử lý nước thải, công suất 750m3/ngày đêm cho Nhà máy bia Anheuser-Busch Inbev Bình Dương tại Số 2, đường 28, KCN Visip II-A, Huyện Tân Uyên, Bình Dương. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN VISIP trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

BudweiserBinhDuong

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply