Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ Bố Lá – ly tâm Phước Hòa công suất 1.000 m3/ngày.đêm

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình: “Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ Bố Lá – Ly Tâm Phước Hòa, công suất 1.000 m3/ngày.đêm” do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa làm Chủ đầu tư. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 1), cột A.

 

CaoSuBoLa

 

Đây là công trình thứ hai mà Dương Nhật đã thực hiện và bàn giao đưa vào sử dụng cho Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa trong thời gian qua.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply