Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Lộc Ninh

Ngày 31/12/2015, Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Nhà thầu Công ty Dương Nhật đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc Ninh. Nước thải sau xử lý đạt Cột A theo QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf =1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuLocNinh2

 

Đây là dự án được thực hiện dưới hình thức Chìa khóa trao tay: thực hiện trọn gói từ Lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply