Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Coca Cola Hồ Chí Minh

Ngày 30/12/2015, Công ty Dương Nhật và Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam đã tổ chức lễ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy Coca Cola Hồ Chí Minh tại 485 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

 

CocaColaHCM2

 

Hệ thống được thiết kế với công suất xử lý 3.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và Tiêu chuẩn ES-RQ-225 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply