Lễ bàn giao, nghiệm thu: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến cao su Lộc Hiệp

Ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại nhà máy chế biến cao su Lộc Hiệp, Chủ đầu tư – Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Tổng thầu Chìa khóa trao tay – Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã tiến hành họp nghiệm thu và ban giao công trình “Trạm xử lý nước thải nhà máy Cao su Lộc Hiệp, công suất 400 m3/ngày đêm.

 

Nước thải sau xử lý đạt cột A – QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT (Kf = 1, Kq =0.9) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuLocHiep2

 

Đây là dự án được thực hiện theo hình thức Chìa khóa trao tay: thực hiện trọn gói từ Lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply