Lễ khánh thành dự án: “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Bệnh viện Từ Dũ, công suất 1.500m3/ngày.đêm”

(Dương Nhật) Sáng ngày 22 – 11 – 2012, Lễ khánh thành công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Bệnh Viện Từ Dũ, công suất 1.500 m3/ngày.đêm đã long trọng diễn ra tại Bệnh Viện Từ Dũ.

 

BenhVienTuVu

 

Dự án Xây dựng mới hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải của BV từ dũ, công suất 1.500m3/ngày.đêm được khởi công vào tháng 6/2011, sau hơn 10 tháng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, vận hành thử, hướng dẫn vận hành và nghiệm thu công trình, đến nay Công ty Dương Nhật và Bệnh viện Từ Dũ chính thức khánh thành nhà máy, đưa nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động.

 

Trạm xử lý nước thải hoạt động theo công nghệ AAO-AEROTANK, là 1 trong những công nghệ tiên tiến được UBND Thành phố chấp thuận cho phép thực hiện các Dự án xử lý nước thải của bệnh viện. Công nghệ có ưu điểm chi phí đầu tư thấp, vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp, dễ bảo hành và bảo trì.

 

BenhVienTuVu

 

Tất cả nước thải phát sinh từ các khoa, phòng, căn tin được thu gom triệt để chuyển về trạm xử lý. Sau khi qua trạm xử lý, nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT Giá trị C cột B và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu, cấp giấy phép xả thải cho nhà máy xử lý nước thải.

Công trình được nhà thầu bảo hành 18 tháng, và bảo trì miễn phí thêm 12 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành công trình.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply