Lễ khởi công công trình “Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bến Củi, công suất 600m3/ngày.đêm”

(Dương Nhật) Sáng ngày 25 tháng 09 năm 2014 tại Nhà máy chế biến cao su Bến Củi, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh và Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật đã tổ chức lễ khởi công công trình “nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su Bến Củi công suất 600m3/ngày.đêm”, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01: 2008/BTNMT cột A và QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf =1).

 

BenCui

 

Nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật thực hiện và hoàn thành các công tác: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế công nghệ; thiết kế kỹ thuật thi công, trình duyệt; thi công xây dựng; cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành, chuyển giao công nghệ và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong vòng 210 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công với hình thức chìa khóa trao tay.

 

BenCui2

 

Dựa vào tình hình thực tế của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy, Công ty Dương Nhật đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, an toàn và chi phí vận hành thấp nhằm hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm và đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 01: 2008/BTNMT cột A và QCVN 40:2011/BTNMT cột A, hệ số kq = 0,9, kf =1 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

Tạp chí Cao Su Việt Nam-Cơ Quan Ngôn của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, Báo Tây Ninh đã đưa tin về Lễ khởi công Công trình này.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply