Lễ khởi công công trình Tổng thầu Chìa khóa trao tay: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Phú Thịnh

Ngày 02/03/2016, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh và Tổng thầu – Công ty Dương Nhật đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình “Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến cao su Phú Thịnh, công suất 512 m3/ngày đêm.

 

Trạm xử lý nước thải được xây dựng trong khuôn viên của Nhà máy Chế biến cao su Phú Thịnh tại Xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Sau khi đi vào hoạt động, trạm sẽ thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01:2008/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường tiếp nhận.

 

PhuThinhRubber

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply