Lễ khởi công công trình Tổng thầu xây dựng (Chìa khóa trao tay): “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ Cao su Dầu Tiếng Việt Lào”

Ngày 15/6/2015 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật đánh dấu sự thành công trong kế hoạch mở rộng thị trường xử lý nước thải cao su sang nước ngoài bằng lễ khởi công dự án: Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay): “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ Cao su Dầu Tiếng Việt Lào, giai đoạn 1, công suất1.000m3/ngày.đêm” tại địa điểm: Bản Khăn Lai, Bản Kung Xy Nhày, Huyện Bachiang, Champasak, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào do Công ty TNHH Cổ phần Phát triển Cao su Dầu Tiếng Việt Lào làm chủ đầu tư.

 

CaoSuDauTieng

 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải cao sau QCVN 01:2008/BTNMT, cột A (riêng chỉ tiêu P=6mg/l) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply