Lễ khởi công Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nam Tân Uyên mở rộng module 1 – Công suất 2.000m3/ngày.đêm

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2014 tại KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên và Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật đã tổ chức lễ khởi công công trình “Chìa khóa trao tay” Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nam Tân Uyên mở rộng Module 1 – công suất 2.000m3/ngày.đêm (gói thầu số 28a).

 

Lễ khởi công được tổ chức với sự tham gia của chủ đầu tư Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên và Nhà thầu – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

 

Nhà thầu – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật sẽ thực hiện gói thầu số 28a trên trong thời gian 279 ngày với hình thức chìa khóa trao tay, và nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9, kf =1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

KCNNamTanUyen

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply