Nghiệm thu, bàn giao công trình Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Heineken Tiền Giang (VBL Tiền Giang)

(Dương Nhật) Ngày 12/1/2012, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL Tiền Giang) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật đã đã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.400 m3/ngày.đêm, chất lượng nước đầu ra đạt QCVN 24:2009/BTNMT, cột A.

 

NhaMayBiaTienGiang

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply