Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải công ty Dệt May 7

(Duong Nhat) Ngày 15 tháng 12 năm 2011, Công ty Dệt may 7 (Quân khu 7) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật đã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.200 m3/ngày.đêm, đạt cột A của QCVN 24:2009/BTNMT.

 

DetMay7

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply