Nghiệm thu và bàn giao công trình Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nestle Trị An

Ngày 01 tháng 07 năm 2015, tại nhà máy Nestle Trị An, Công ty TNHH Nestle Việt Nam và Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã tiến hành họp nghiệm thu và bàn giao công trình Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nestle Trị An.

 

Công trình Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt – Nestle Trị An được bố trí xây dựng trong khuôn viên của nhà máy, Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công trình sau khi đi vào hoạt động đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra hệ thống thoát nước của KCN.

 

NestleTriAn

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply