[VIDEO] Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd. – Yangon – Myanmar

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd. – Yangon – Myanmar: công suất: 910 m3/ngày.đêm, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: tiêu chuẩn của Heineken.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related